CÍLÍME NA VAŠE PROBLÉMY

• Nedávná judikatura Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že docházelo a mnohdy stále dochází k poškozování práv příslušníků ozbrojených sil, zejména pak vojáků z povolání.

• V ozbrojených silách neexistují odbory ani jiná organizace, která by efektivně hájila práva a oprávněné zájmy příslušníků ozbrojených sil;

• Nejvyšší správní soud v několika případech potvrdil, že příslušníkům ozbrojených sil nebyly náležitě vypláceny jejich peněžité nároky;

• Příslušníci ozbrojených sil mají právo přihlásit se o své finanční nároky! Mnohdy bohužel neví, zda a jak mohou v současné situaci uplatňovat svá práva, mnohdy nemají, na koho se obrátit;

• Tato stránka si klade za cíl upozornit na práva příslušníků ozbrojených sil.

Partneři:

Spolek vlčí máky