Doba služby vykázaná pouze jako služební pohotovost

Pakliže je voják fakticky ve službě, není možné, aby část takto vykonané služby byla vykazována jako doba služební pohotovosti na pracovišti!

Nikoli ojedinělým jevem v AČR byly případy, kdy byla 24 hodinová služba vykázána jako 12 hodin služby a 12 hodin služební pohotovosti ve smyslu ust. § 30 zákona o vojácích z povolání.

Vojákovi byla v takovém případě za druhou polovinu služby v pracovní dny přiznávána pouze odměna ve výši 50% platu (resp. části platového tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku připadajícího na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, na který připadla pracovní pohotovost) dle ust. § 19 do 30.6.2015 platného a účinného zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně.

Tato otázka byla projednávána v několika případech příslušnými soudy v rámci správního soudnictví. Například piloti a příslušníci personálu vojenských helikoptér podali na armádu 42 žalob, kterými se úspěšně domohli svých práv.

Věděli jste, že:

Není rozhodné, zda se jedná o pilota vrtulníku nebo pilota stíhacího letounu, pakliže pilot skutečně vykonává 24 hodinovou službu, má právo za ni dostat zaplaceno v souladu s právními předpisy a bez rozdílů.