Přesčasy a fond „150“ hodin do 30.6.2015

Za službu přesčas, která byla do 30.6.2015 protiprávně zařazena do fondu 150 hodin ročně, náleží vojákům náhradní volno nebo za ni musí dostat zaplaceno!

Pakliže je vojákovi nařizován výkon služby nad rámec základní týdenní doby služby ve smyslu dříve platného a účinného ust. § 29 zákona o vojácích z povolání, a to na základě rozvržení služeb daného předem, tento výkon služby přesčas nemůže být automaticky zařazován do rozsahu 150 hodin práce přesčas ročně, za který není poskytnut plat, příplatek nebo náhradní volno dle § 10 do 30.6.2015 platného a účinného zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně.

Výkon služby nad rámec základní týdenní doby služby (služba přesčas) musí být nařizován pouze:
- v důležitém zájmu služby,
- ve výjimečných případech,
- mimo rámec rozvrhu (harmonogramu) služeb,
- a vždy musí být odůvodněn!

Pakliže byla práce přesčas nařizována v rozporu se zákonem, náleží za ni vojákům náhrada (plat, příplatek nebo náhradní volno).

Otázka nařizování služby přesčas a její následné zařazení do fondu 150 hodin byla rovněž řešena Nejvyšším správním soudem, který dospěl jednoznačným závěrům nejprve ve vztahu k příslušníkům Policie České republiky a později i ve vztahu k vojákům z povolání.

Judikáty Nejvyššího správního soudu byla vojákům otevřena cesta ke zpětnému uplatnění jejich finančních nároků.

Věděli jste, že:

Tzv. fond 150 resp. 300 hodin neznamená, že by každý voják musel automaticky vykonat 150 resp. 300 hodin práce přesčas ročně, aniž by za to dostal zaplaceno.